V NAŠÍ STÁTNÍ INSTITUCI PRACUJE
(údaje převzaty z organizačního schema)


MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Adresa: Mariánské náměstí 2, Praha 1 - Nové Město
Telefon: 02/2448 1111
Telefax: 02/232 6802
Internet: http://www.prague-city.cz

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
Adresa: U Radnice 3, Praha 1 - Nové Město
Telefon:: 02/232 1160, 2448 2764
Telefax: 02/232 5640
Funkce:
 • komplexní realizace obchodní politiky hl.m. Prahy
 • komerční využívání obecního majetku hl.m. Prahy
 • transformace organizací zřízených hl.m. Prahou
 • svodný odbor pro hospodaření s obecním majetkem
 • realizace investičních programů a jejich financování

 • PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
  Vedoucí: JUDr. Jaroslav FRITSCH - nyní "bezpartijní", původně
  II. správa STB - boj s vnitřním nepřítelem
  důstojník v hodnosti majora - funkce starší referent
  1. oddělení - římskokatolické církve, tajné církve a sekty
  Narozen: 12.7.1951 ve Štramberku
  Bytem: Hilmarova 979, Praha 5 - Barandov
  Pracoviště: Platnéřská 19, Praha 1 - Nové Město
  6. patro, kancelář č. 603
  Telefon: 02/2448 2382
  Funkce:
 • vedoucí právního oddělení
 • člen komise pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy
 • člen komise pro posouzení nabídek na poskytování poradenské činnosti
 • likvidátor v Kovošrotu Praha státní podnik "v likvidaci"

 • Údaje platné ke dni 1.5.1999