Zdravím,

jelikož disponujete a pracujete s neúplnými materiály z úředních záznamů, vězte tedy, že zmíněný ing.Jan Mühlfeit v roce 1986 absolvoval coby absolvent vysoké školy roční vojenskou službu u spojovací roty zapezpečovacího pluku ministerstva vnitra dislokované v Kladně. Od počátku výkonu voj. služby byl podrobován kompletní prověrce včetně veškerého příbuzenstva, po ukončení zákl. služby se stal zaměstnancem StB. Jelikož jsem se v té době pohyboval v jeho blízkosti, jedná se o mé osobní svědectví - žádné informace z druhé ruky. Bylo by asi správné aby jeho jméno figurovalo ve Vašich seznamech na internetu, bohužel mé svědectví k tomu asi nebude stačit. Pravda to však je.

(e-mail)