12.4.2000 Zemanovi radí bývalí tajemníci KSČ a SSM
Kdo radí premiérovi Miloši Zemanovi?
 

Naprostá většina poradců premiéra Miloše Zemana pracovala dříve na sekretariátech okresních výborů komunistické strany nebo Socialistického svazu mládeže, absolvovala Vysokou školu politickou při ÚV KSČ či v minulých letech podnikala společně se šéfem Zemanových poradců Miroslavem Šloufem. Na plný úvazek je na Úřadu vlády zaměstnáno deset premiérových poradců.


O složení tohoto týmu nechtěl předseda vlády dlouhou dobu na veřejnosti vůbec mluvit. Jejich vliv přitom není zanedbatelný: pro Zemana především zpracovávají analýzy, na jejichž základě se pak rozhoduje.
Komunistická minulost jeho poradců Zemanovi nepřekáží.
"Pokud jde o váš dotaz, zda lidé, kteří pracovali v aparátu KSČ, mohou pracovat i v aparátu ministerského předsedy, odpovídám jednoznačně, že ano. Lidi máme posuzovat podle konkrétních činů, a ne na základě mýtu kolektivní viny," řekl nedávno Zeman ve sněmovně na interpelaci poslance Unie svobody Karla Kühnla.

Kdo radí premiérovi Miloši Zemanovi?
Premiér Miloš Zeman zaměstnává na plný úvazek deset poradců. "Jejich úkolem je upozornit na případné rozpory ve stanoviscích jednotlivých členů vlády a dohledat jakékoliv informace, které jsou relevantní pro posouzení daného problému," řekl předseda vlády.
Níže uvedené informace o poradcích vycházejí z důvěrných zdrojů blízkých premiérovi Zemanovi.
1. Jan Belda.
Bývalý svazácký funkcionář, absolvent vysoké školy politické, pracovník podniku zahraničního obchodu Strojimport. "Na Úřad vlády jsem přišel poté, co jsem na základě svých zkušeností dostal určitou nabídku a tu jsem akceptoval.
Ano, bylo to zprostředkovaně přes pana Šloufa," potvrdil Belda.
Premiérovi radí v otázkách průmyslu a zahraničního obchodu.

2. Vratislav Šíma.

Vystudoval střední ekonomickou školu a vysokou školu politickou. Dvanáct let působil jako pracovník aparátu ÚV SSM, kde mimo jiné připravoval propagandistické kampaně. "Nemám žádný důvod, abych se s vámi bavil. Na shledanou," ukončil Šíma pokus o telefonický rozhovor. Je šéfem analytického oddělení předsedy vlády. Na starosti má i resort zdravotnictví a kultury. Zemanovi pomáhá s přípravou odpovědí na interpelace poslanců.

3. Zdeněk Vystoupil.

Pravá ruka Miroslava Šloufa, s nímž ho pojí dlouholeté přátelství. Býval vojákem z povolání a aktivním členem KSČ. Nebylo s ním možné mluvit, telefony nezvedá.
Z Úřadu vlády odešel před domluveným termínem telefonického rozhovoru. Ve sboru poradců se zabývá oblastí armády.

4. Zdeněk Šarapatka.
Člen KSČ do roku 1990, vystudoval speciální pedagogiku na vysoké škole. Byl ředitelem středního odborného učiliště polygrafického. Jako jediný do Strakovy akademie nepřišel díky Šloufovi.
Zemanovi jej doporučil ministr Karel Březina. Platí za Šloufova oponenta. "Náš vztah je ryze pracovní," řekl Šarapatka. Zemanovi radí v oblasti školství. Má na starosti komunikaci mezi vládou a poslanci a senátory ČSSD.

5. Jaroslav Sup.
Před listopadem 1989 působil jako právník.
Podle internetového výpisu z obchodního rejstříku figuruje v pěti firmách. Spolu se Šloufem v roce 1991 založili společnost CITÉ na podporu emigrantů z Jihoafrické republiky. Firma nakonec zkrachovala. Jako Zemanův poradce posuzuje materiály týkající se financí, privatizace, zahraničního obchodu.

6. Jaroslav Baroš.
Přišel z Fondu národního majetku teprve nedávno. Nahradil Jaroslava Novotného, který musel post poradce opustit kvůli vyděračské aféře Štiřín. Baroš o svém minulém zaměstnání a politickém zázemí nechce mluvit. "Takové informace nepodávám. Pan Šlouf je můj nadřízený a já mohu vystupovat jen na základě jeho instrukcí," řekl Baroš, který má na starosti průmysl a ekonomiku.

7. Světlana Navarová.
Nebyla v KSČ, kariéru odstartovala začátkem devadesátých let vstupem do ČSSD, kde léta působila jako zahraniční tajemnice.
Před rokem se pokusila neúspěšně kandidovat proti Petře Buzkové do vedení ČSSD. "Končila jsem v Lidovém domě a zvažovala jsem kam. Tuto věc jsem konzultovala přímo s premiérem," uvedla Navarová. Zemanovi radí jako expertka na zahraniční politiku.

8. Zdeněk Pleskot.

Patřil rovněž k nomenklaturním funkcionářům. "Před rokem 1989 jsem pracoval v resortu kultury, na národním výboru města Prahy a v odborech," tvrdí Pleskot. V týmu poradců řeší věci spojené se sociální politikou, zemědělstvím a životním prostředím. Na Úřad vlády ho přivedl Miroslav Šlouf.
Předtím pracoval na ministerstvu vnitra na oddělení obecní policie.

9. Ivan Prokop.

O jeho minulosti je známo pouze to, že pracoval na pražském magistrátu.
"Nezlobte se, já nebudu na vaše otázky odpovídat, to je moje soukromá věc. Na shledanou," řekl Prokop a zavěsil. V týmu poradců má na starosti legislativu.

10. Miroslav Šlouf.
V politice začínal v roce 1974 jako předseda obvodního výboru SSM Prahy 3.
Později to "dotáhl" až na předsedu národního výboru Prahy 7 a poslance KSČ v České národní radě. Do ČSSD vstoupil v roce 1994. "Odešel jsem ze strany rudé do strany červené." Miloš Zeman si jej oblíbil díky jeho nápadu na volební autobus Zemák. "Mohu s klidným svědomím říci, že působím především jako politický poradce," řekl Šlouf v Českém rozhlase.

Mezi Zemanovy poradce ještě před dvěma týdny patřil Libor Trubelík, který měl na starosti bezpečnostní problematiku. Před listopadem 1989 šéfoval brněnskému SSM a po "listopadu" se stal předsedou městského výboru KSČ v Brně. Trubelík od Zemana odešel poté, co vyšlo najevo, že působil ve vedení zkrachovalé Pojišťovny Morava. Správce konkursní podstaty Trubelíka obvinil, že právě on přispěl k pádu této společnosti.

Autor: SABINA SLONKOVÁ, JIŘÍ KUBÍK (převzato z www.iDnes.cz)